Tävlingskommitte

Tävlingskommitté Kungsbacka Ridklubb

Kungsbacka Ridklubb har en engagerat tävlingskommitté som träffas cirka en gång i månaden för att planera och utveckla klubbens tävlingar och andra arrangemang.

Vill du hjälpa till med planering och arrangemang, lära dig en massa nytt och ha kul med oss? Hör av till dig till oss i Tävlingskommittén på tk@kungsbackaridklubb.se

Tävlingskommitténs består av:

  • Anna Ek
  • Kerstin Ekman Hake
  • Malin Agerforz
  • Jill Kimhed
  • Nina Eriksson
  • Ulrika Wennergrund

 

Uppdragsbeskrivning Tävlingskommittén

Tävlingskommitténs uppdrag och syfte är att anordna tävlingar i klubbens regi i samråd med verksamheten via klubbens anställda tävlingsansvarig, ridskoleansvarig och verksamhetschef. 

TK ska analysera och planera tävlingsåret och försöka tillgodose klubbmedlemmars önskemål. 

Inför varje tävling planera och utse ansvarig tävlingsledare från klubbens medlemmar. 

Tävlingskommittén ska också tillse att det till varje tävling finns erforderligt antal funktionärer med relevant kompetens. 

Efter tävling ska Tävlingskommittén analysera den ekonomiska rapporten, samt utvärdera och dokumentera inför kommande tävlingar. 

TK ska i samråd med sponsorgruppen och klubbens anställda tävlingsansvarig utse sponsorer och fördela dessa på tävlingsåret. 

Utöver tävlingar ansvarar Tävlingskommittén för att planera och arrangera Kick off middag/träningar, gästträningar, clinics och andra arrangemang riktade mot klubbens tävlingsryttare.