Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Deltagare i ridgrupper får undervisning i dressyr, markarbete och hoppning. Deltagare indelas i grupper efter ålder och ridkunskap. Avtalet ingås när det gäller deltagare under 18 år av deltagarens förmyndare.

 • En bestämd dag och tid är reserverad.
 • Vid en fyllnadsgrad under 80 % förbehåller sig ridskolan rätt att flytta resterande elever till likvärdiga grupper.
 • Vid förhinder skall lektionen avbokas via 'Min ridskola' i god tid före ridtiden, för bästa planering för hästarna och grupperna.
 • Vid förhinder har deltagare på storhäst möjlighet att sätta in likvärdig ryttare i sitt ställe, max två tillfällen/termin. Detta skall stämmas av via mail till ridskola@kungsbackaridklubb.se innan.
 • Vid giltlig avbokning (innan klockan 09:00 samma dag/senast 19:00 kvällen innan för lördagslektionerna), finns möjlighet för samtliga ryttare till en stycken igenridning/termin i likvärdig grupp, i mån av plats och hästmaterial. Detta bokas lättast själv via 'Min ridskola'. Sidan för igenridningar stängs kl. 14:00 varje dag för att ridläraren för kvällen skall hinna boka hästar till alla elever.
 • Om ridskolan ställer in lektionen äger deltagaren rätt till kompensation eller återbetalning av avgiften enligt elevens eget val. Ridskolan skall i denna situation meddela deltagaren i god tid. (Gäller ej vid force major)
 • Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen.
 • Uppsägningstid fyra veckor innan terminsslut samt mitten av terminen, datum får ni i informationsbrevet. Uppsägningen skall vara skriftlig.
 • Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning. Skyddsväst vid all ridning upp till 15 år, ridning utan väst från 15 år med målsmans intyg. Godkänd säkerhetsväst skall användas vid all hoppning upp till 18 år. Säkerhetsväst  rekommenderas vid all hoppning över 18 år.
 • Deltagaren skall vara medlem i ridklubben.
 • Betalning sker terminsvis.
 • Vid längre sjukdomstid sker återbetalning vid uppvisande av läkarintyg. Vid längre sjukdom kan platsen reserveras som längst i två månader och återbetalnings ske mot uppvisande av sjukintyg.

 

Info om lektionsbyte samt köpa/byta/sälja lektion finns här.