Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Deltagare i ridgrupper får undervisning i dressyr, markarbete och hoppning. Deltagare indelas i grupper efter ålder och ridkunskap. Avtalet ingås när det gäller deltagare under 18 år av deltagarens förmyndare.

 • En bestämd dag och tid är reserverad.
 • Vid en fyllnadsgrad under 80 % förbehåller sig ridskolan rätt att flytta resterande elever till likvärdiga grupper.
 • Vid förhinder skall lektionen avbokas via 'Min ridskola' i god tid före ridtiden, för bästa planering för hästarna och grupperna.
 • Vid förhinder har deltagare på storhäst möjlighet att sätta in likvärdig ryttare i sitt ställe, max två tillfällen/termin. Detta skall stämmas av via mail till ridskola@kungsbackaridklubb.se innan.
 • Vid giltlig avbokning (innan klockan 09:00 samma dag/senast 19:00 kvällen innan för lördagslektionerna), finns möjlighet för samtliga ryttare till en stycken igenridning/termin i likvärdig grupp, i mån av plats och hästmaterial. Detta bokas lättast själv via 'Min ridskola'. Sidan för igenridningar stängs kl. 14:00 varje dag för att ridläraren för kvällen skall hinna boka hästar till alla elever.
 • Om ridskolan ställer in lektionen äger deltagaren rätt till kompensation eller återbetalning av avgiften enligt elevens eget val. Ridskolan skall i denna situation meddela deltagaren i god tid. (Gäller ej vid force major)
 • Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen.
 • Uppsägningstid fyra veckor innan delbetalning (31/3-2023) alternativt fyra veckor innan terminsslut (24/6-2023) Uppsägningen skall vara skriftlig.
 • Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.
 • Deltagaren skall vara medlem i ridklubben.
 • Betalning sker terminsvis.
 • Vid längre sjukdomstid sker återbetalning vid uppvisande av läkarintyg. Vid längre sjukdom kan platsen reserveras som längst i två månader och återbetalnings ske mot uppvisande av sjukintyg.

 

Info om lektionsbyte samt köpa/byta/sälja lektion finns här.