STYRELSEN

Vi strävar efter att ha en styrelse med blandad kompetens och erfarenhet men där alla har det brinnande intresset för hästarna, sporten och framförallt Kungsbacka ridklubb gemensamt! Styrelsen och dess ordförande väljs av årsmötet. Är Du intresserad av att vara med? Vet du någon som borde vara? Kontakta gärna valberedningen (kontakt information finns längre ner på sidan).

Våra stadgar kan du ladda ner här.

Nils Andreasson

ORDFÖRANDE

nils19351935@gmail.com
Telefon : 0723-050549

Johan Gertsson

VICE ORDFÖRANDE

johan@zemba.se
Telefon : 0733-440904

Ingela Hjält

LEDAMOT & SEKRETERARE

ingela.hjalt@hotmail.com
Telefon : 0705-399057

Maria Ekblad

LEDAMOT

mariaandreassonekblad@hotmail.com
Telefon : 0768-889118

Fredrik Kollberg

LEDAMOT

Viktoria Eriksson

LEDAMOT

viktoria-eriksson@hotmail.com
Telefon : 0707-349808

Christine Svanholm

LEDAMOT

christine.svanholm@gmail.com
Telefon : 0708-736531

Fredrik Göst

LEDAMOT

Peter Liljedorff

SUPPLEANT

Anna Hannell

SUPPLEANT

a.hannell@gmail.com
Telefon : 0701-893639

Ungdomssektionen

Sara Ekstrand

ORDFÖRANDE

Wilma Vallöf

VICE ORDFÖRANDE

Revisorer

Emil Berglund

Auktoriserad Revisor
Moore Ranby AB

Valberedning

Anna Ek

SAMMANKALLANDE

anna.ek84@gmail.com
Telefon : 0706-542495

Katarina Svensson

LEDAMOT

karin@nhresor.se
Telefon : 0730-300806

Anna Antoni

SUPPLEANT

Christine Liedman Westlöf

SUPPLEANT

PROTOKOLL