RIDSKOLAN

Om Ridskolan

KRK har en stor och väl utvecklad ridskoleverksamhet med både ponny- och hästlektioner.
Under loven anordnar KRK dagridläger samt hopp- och dressyrkurser för sina ridskoleelever. Dessa kurser är mycket populära och åtgången på platserna är stor.

Under terminen så anordnas också tävlingar i dressyr och hoppning för de som känner att tävlingsnerven måste sättas på prov.
Som kronan på verket så anordnas Nationaldagscupen varje år. Det är en tävling där två elever från varje ridgrupp tas ut genom att komma så när en idealtid som möjligt. 6 juni tävlar dessa elever mot varandra om äran att få vinna.

Ridskolan är en viktig del i KRK:s verksamhet och vi vill att alla som rider på KRK:s ridskola skall känna att de tillhör en idrottsförening med allt vad det innebär.

 

Ridskolans hästar och ponnyer

Ridskolehästar och ponnyer KRK 2020/2021

Anmälan/Priser

Vill du börja rida på ridskolan? Välkommen att registrera dig på "min ridskola", fyll i dina uppgifter. Skicka sedan mail till ridskola@kungsbackaridklubb.se och ange vilken gruppnivå du önskar börja i. Se gruppindelning nedan för information om grupperna. Vi kommer höra av oss till er när plats i rätt nivå finns ledig.

 

Information till ridskoleelever VT-22

Info och nyteheter VT-22

Lektionsschema

 

Se lektionsschema och prislista Hästlektioner 

Se lektionsschema och prislista Ponnylektioner

Se gruppindelning Här

Se veckoplanering VT-22

Allmänna bestämmelser för gruppridning

Deltagare i ridgrupper får undervisning i dressyr, markarbete och hoppning. Deltagare indelas i grupper efter ålder och ridkunskap. Avtalet ingås när det gäller deltagare under 18 år av deltagarens förmyndare.

  • En bestämd dag och tid är reserverad.
  • Vid en fyllnadsgrad under 80 % förbehåller sig ridskolan rätt att flytta resterande elever till likvärdiga grupper.
  • Vid förhinder har deltagaren rätt att sätta in likvärdig ryttare i sitt ställe eller till igenridning i likvärdig grupp i mån av plats och tillgång till häst.
  • Om ridskolan ställer in lektionen äger deltagaren rätt till kompensation eller återbetalning av avgiften enligt elevens eget val. Ridskolan skall i denna situation meddela deltagaren i god tid. (Gäller ej vid force major)
  • Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen.
  • Uppsägningstid 4 veckor innan delbetalning (31/3-2022) alternativt 4 veckor innan terminsslut (23/6-2022) Uppsägningen skall vara skriftlig.
  • Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.
  • Deltagaren skall vara medlem i ridklubben.
  • Betalning sker terminsvis.
  • Vid längre sjukdomstid sker återbetalning vid uppvisande av läkarintyg. Vid längre sjukdom kan platsen reserveras som längst i 3 mån.

Dokument angående lektionsbyte