Köp/byt/sälj ridtid

Via Facebookgruppen "Kungsbacka ridklubb lektionsbyte" som hanteras av Kungsbacka Ridklubb kan du som elev byta lektioner med annan elev.

 

Vid byte, köp eller försäljning av ridlektion gäller följande:

  • Byteshandeln/försäljningen hanteras av eleverna själva och beloppet för lektionen får inte överskrida lektionens befintliga kostnad
  • Man får maximalt sälja eller byta 2 lektioner/termin och grupp
  • Såld lektion ska meddelas till ridläraren senast samma dag kl 09.00 för att vara giltig, Lördagslektioner gäller dagen innan kl 19.00. Ridläraren har rätt att neka eleven om hen anser att deltagaren inte är lämplig för gruppen eller den tilldelade hästen. Om köparen nekas lektionen, tar Kungsbacka ridklubb inte ansvar för betalning/återbetalning av lektionskostnaden
  • Man får endast köpa lektioner på likvärdig grupp eller lägre
  • Det går inte att begära hästbyte
  • Ur säkerhetssynpunkt gäller möjligheten att byta/sälja lektioner endast hästlektionerna
  • Det går inte att sälja eller köpa lektioner på terminers sista ridtillfälle

Dokument angående lektionsbyte