Regler för Pay&jump/ride och Öppen bana  

Nedan listar Kungsbacka Ridklubb regler för träningshoppningar/programridning/
pay&ride/pay&jump och öppen bana som sker på vår anläggning. 

 • Bör finnas någon som är utbildad domare/överdomare/banbyggare/tränare
  eller ridlärare på plats. 
 • Ponny och häst ska hållas isär på framridningen/framhoppningen. 
 • Säkerhetsutrustning: Ridhjälm, stövlar eller skor med chaps.
  Säkerhetsväst och långärmad tröja, för ryttare upp till 18 år. 
 • Maxtid kan sättas på hur länge ekipaget får försöka komma runt.
  Ingen tidtagning på själva rundan.  
 • Ingen uteslutning efter tre vägringar, eftersom det är träning.
  Dock får ansvarig på plats avbryta ritten om det anses olämpligt att fortsätta. 
 • Efter ett avfall, får ryttaren INTE fortsätta sin ritt.  
 • Max två starter för ponny och häst/dag. Undantag vid syskon, där kan ponny/häst
  få starta tre gånger/dag. 
 • Vaccinationskrav enligt TR I. 
 • Utrustning och uppförande enligt TR. 
 • Vi tillämpar TR:s bestämmelser vad gäller hästens hälsotillstånd samt regler för olämplig bestraffning. 
 • Alla som deltar gör det på egen risk och bör se över sin privata försäkring. 
 • Alla får köpa rosett oavsett resultat.