Gruppnivåer

Gruppindelning

Nybörjare start

Tränar på

Upp och avsittning
Skritt och trav med tät med ledare

Lättridning i trav

Enkla balansövningar

Ridvägar snett igenom, vänd rätt upp och vänd över ridbanan i skritt

Styrövningar i skritt

Lätt och lodrät sits

Travbommar

Uteritt

I stallet/teori

Stallregler säker med häst
Ta på grimman

Med hjälp borsta, rykta och kratsa hovarna

Med hjälp kunna sadla och tränsa

Med hjälp ta på och av täcke

Enkla delar på hästen

Enkel daglig visitation

Nybörjare fortsättning

Tränar på

Anpassa stigläder
Skritt och trav utan ledare och utan tät

Rätt sittben i trav och byte av sittben

Mer balansövningar

Rida på volterna

Ridvägar snett igenom, vänd över ridbanan
och vänd rätt upp i trav
Regler kring avdelningsridning

Förberedande inför galoppfattning

Förberedande inför hoppning

I stallet/teori

Enkel stallskötsel
Daglig visitation

Hästens vanligaste färger

Borsta, rykta och kratsa hovarna

Med hjälp sadla och tränsa

Ta på och ta av täcke

Grundläggande om hästens beteende

Allemansrätt och hästen i trafiken

Vit

Tränar på

Ridvägar
Galopparbete

Hoppa enstaka enkelhinder

Utveckla ryttarens enskilda inverkan

Sits och position

Ridning i terräng

I stallet/teori

Hästhantering
Sadla och tränsa

Hästens färger och tecken

Raser

Hästens delar

Grön

Tränar på

Ställning
Koordinera hjälper

Introducera sidvärtsrörelser

Behärska samtliga gångarter

Hinder i följd och enkla serier

I stallet/teori

Enkelt om foder
Utrustning

Manegeregler vid enskild ridning

Hoven

Persedelvård

Röd

Tränar på

Förfina hjälpgivningen
Tygeltag och skänkelhjälper

Samspelet mellan häst och ryttare

Sidvärtsrörelser

Utveckling av tidigare inlärda moment

Banhoppning

Utbildningsskalan

Hoppning i terräng

I stallet/teori

Grundläggande hästsjukvård
Tävlingslära – Grönt kort

Dekorativ hästvård

Hindertyper

Häst vid hand

Lastning

Hästens fotförflyttning

Gul

Tränar på

Introduktion till skolor
Hästens form

Bakdelsvändning

Rida olika typer av hästar

Tekniska hoppövningar

I stallet/teori

Bandagering
Anpassning av utrustning

Foderstatsberäkning

Hästens anatomi

Blå

Tränar på

Skolor
Förvänd galopp

Enkla byten

Ryggning

Tävlingsmoment

Avstånd och distanser i hoppning

I stallet/teori

Att skaffa egen häst
Longering

Förståelse banskiss

Hästens exteriör

Hästens fysiologi