Bli medlem i KRK

Bli Medlem!
Om du vill bli medlem i Kungsbacka Ridklubb gör du följande:

Registrera dig själv på 'Min ridskola'.

Betala in medlemsavgiften på bankgiro 727-2602, skriv namn och person nr i meddelande rutan. Priser se nedan.

 

Skicka sedan ett mail till kansliet@kungsbackaridklubb.se med info om att du vill bli medlem.

Ange om du är licensierad tävlingsryttare, ridskoleelev eller annan medlem.

 

Du kan också bifoga dessa uppgifter om du stöter på problem med att registrera dig själv:

Namn (alla familjemedlemmar om ni är flera)
Adress
Telefon nr
Mobil nr
E-post adress
Person nr (10 siffror)

Medlemsavgifter 2022
Junior (t.o.m. det år man fyller 18 år): 450kr
Senior: 550kr
Familj: 1250kr

I medlemsavgiften ingår en försäkring via ridskolan

Swish nummer tävling/ridskola: 123 483 15 41

Swish nummer café: 123 228 94 60

BG 727-2602