Årsmöte 2023

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023 

Styrelsen för Kungsbacka Ridklubb välkomnar alla medlemmar 2022–2023 att delta i föreningens årsmöte måndag den 27 februari 2023 kl. 18:00. Årsmötet kommer att hållas på plats på Kungsbacka Ridklubb, 3:e våningen. 

Anmäl ditt deltagande
Vill du delta på årsmötet? Anmäl dig senast den 19 februari 2023 via e-post till kansliet@kungsbackaridklubb.se  

Eventuella motioner skickas till styrelse@kungsbackaridklubb.se innan 5 februari. 

I samband med årsmötet kommer vi ha ett mingel med alla medlemmar där vi kommer ha prisutdelning för årets prestationer inom föreningen, mer information och nomineringsmöjligheter kommer via våra sociala medier. Vi bjuder alla deltagare på traditionsenlig smörgåstårta.  

Rösträtt
För att ha rösträtt vid årsmötet krävs att du har fyllt 15 år och att medlemsavgiften för 2022 var betald och/eller att medlemsavgiften för 2023 var betald senast den 27 januari 2023. Om du är medlem men inte har rösträtt är du givetvis välkommen att delta i mötet ändå.  

Vi hoppas att många vill delta vid mötet för att på så vis vara med att påverka hur framtiden i vår förening ska se ut, vi ses den 27 februari! 

Varma hälsningar, 

Styrelsen för Kungsbacka ridklubb