RIDSKOLAN

Om Ridskolan

KRK har en stor och väl utvecklad ridskoleverksamhet med både ponny- och hästlektioner.
Under loven anordnar KRK dagridläger samt hopp- och dressyrkurser för sina ridskoleelever. Dessa kurser är mycket populära och åtgången på platserna är stor.

Under terminen så anordnas också tävlingar i dressyr och hoppning för de som känner att tävlingsnerven måste sättas på prov.
Som kronan på verket så anordnas Nationaldagscupen varje år. Det är en tävling där två elever från varje ridgrupp tas ut genom att komma så när en idealtid som möjligt. 6 juni tävlar dessa elever mot varandra om äran att få vinna.

Ridskolan är en viktig del i KRK:s verksamhet och vi vill att alla som rider på KRK:s ridskola skall känna att de tillhör en idrottsförening med allt vad det innebär.

Anmälan

Betalningar till KRK kan göras på  bg 727-2602 Glöm inte att uppge vem och vad betalningen gäller.

Lektionsschema

Se lektionsschema VT-20 ponny

Se lektionsschema VT-20 häst

Allmänna bestämmelser för gruppridning

Deltagare i ridgrupper får undervisning i dressyr, markarbete och hoppning. Deltagare indelas i grupper efter ålder och ridkunskap. Avtalet ingås när det gäller deltagare under 18 år av deltagarens förmyndare.

  • En bestämd dag och tid är reserverad.
  • Vid en fyllnadsgrad under 80 % förbehåller sig ridskolan rätt att flytta resterande elever till likvärdiga grupper.
  • Vid förhinder har deltagaren rätt att sätta in likvärdig ryttare i sitt ställe eller till igenridning i likvärdig grupp i mån av plats och tillgång till häst.
  • Om ridskolan ställer in lektionen äger deltagaren rätt till kompensation eller återbetalning av avgiften enligt elevens eget val. Ridskolan skall i denna situation meddela deltagaren i god tid. (Gäller ej vid tex. strömavbrott.)
  • Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen.
  • 4 veckors uppsägningstid gäller.  Annars endast vid sjukintyg. Uppsägningen skall vara skriftlig.
  • Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning. Skyddsväst rekommenderas.
  • Deltagaren skall vara medlem i ridklubben.
  • Betalning sker terminsvis.