STYRELSEN

Vi strävar efter att ha en styrelse med blandad kompetens och erfarenhet men där alla har det brinnande intresset för hästarna, sporten och framförallt Kungsbacka ridklubb gemensamt! Styrelsen och dess ordförande väljs av årsmötet. Är Du intresserad av att vara med? Vet du någon som borde vara? Kontakta gärna valberedningen (kontakt information finns längre ner på sidan).

Våra stadgar kan du ladda ner här.

Anna Hannell

ORDFÖRANDE

a.hannell@gmail.com
Telefon : 0701-893639

Maria Ekblad

VICE ORDFÖRANDE

mariaandreassonekblad@hotmail.com
Telefon : 0768-889118

Ingela Hjält

SEKRETERARE

ingela.hjalt@hotmail.com
Telefon : 0705-399057

Paul Åhlander

KASSÖR

ahlander.paul@gmail.com
Telefon : 0703-550466

Viktoria Eriksson

LEDAMOT

viktoria-eriksson@hotmail.com
Telefon : 0707-349808

Magnus Elofsson

LEDAMOT

magnus.elofsson@ke-buss.se
Telefon : 0730-300801

Christine Svanholm

LEDAMOT

christine.svanholm@gmail.com
Telefon : 0708-736531

Johan Gertsson

LEDAMOT

johan@zemba.se
Telefon : 0733-440904

Linn Christiansen

SUPPLEANT

linn_christiansen@hotmail.com
Telefon : 0736-320591

Ungdomssektionen

Malin Agerfors

ORDFÖRANDE

Vakant

VICE ORDFÖRANDE

Revisorer

Beata Ekman

beataekman60@gmail.com
Telefon : 0706-500377

Emil Berglund

Auktoriserad Revisor
Moore Sweden

Kerstin Ekman Hake

SUPPLEANT

Valberedning

Anna Ek

SAMMANKALLANDE

anna.ek84@gmail.com
Telefon : 0706-542495

Karin Elofsson

LEDAMOT

karin@nhresor.se
Telefon : 0730-300806

Madeleine Lagesson

LEDAMOT

Anna Antoni

SUPPLEANT

Christine Liedman Westlöf

SUPPLEANT

PROTOKOLL