STYRELSEN

Vi strävar efter att ha en styrelse med blandad kompetens och erfarenhet men där alla har det brinnande intresset för hästarna, sporten och framförallt Kungsbacka ridklubb gemensamt! Styrelsen och dess ordförande väljs av årsmötet. Är Du intresserad av att vara med? Vet du någon som borde vara? Kontakta gärna valberedningen (kontakt information finns längre ner på sidan).

Våra stadgar kan du ladda ner här.

Anna Hannell

ORDFÖRANDE

a.hannell@gmail.com
Telefon : 0701-893639

Magnus Elofsson

KASSÖR

magnus.elofsson@ke-buss.se
Telefon : 0730-300801

Ulla Andersson

SEKRETERARE

ulla@m2.nu
Telefon : 0723-093100

Elisabeth Roos

LEDAMOT

elisabeth.roos.64@hotmail.com
Telefon : 0733-701094

Maria Ekblad

LEDAMOT

mariaandreassonekblad@hotmail.com
Telefon : 0768-889118

Johan Gertsson

LEDAMOT

johan@zemba.se
Telefon : 0733-440904

Christine Svanholm

LEDAMOT

christine.svanholm@gmail.com
Telefon : 0708-736531

Linn Christiansen

LEDAMOT

linn_christiansen@hotmail.com
Telefon : 0736-320591

Ungdomssektionen

Malin Agerfors

ORDFÖRANDE

Vakant

VICE ORDFÖRANDE

Revisorer

Beata Ekman

beataekman60@gmail.com
Telefon : 0706-500377

Tina Eriksson

info@conter.se
Telefon : 0733-400930

Valberedning

Karin Elofsson

SAMMANKALLANDE

karin@nhresor.se
Telefon : 0730-300806

Elisabeth Carlsson

Anna Ek

anna.ek84@gmail.com
Telefon : 0706-542495

PROTOKOLL

Styrelsen kommer här publicera dom senaste protokollen från våra styrelsemöten.